logo

img
 1. Sedang berlangsung pemeliharaan sistem di website kami
 2. เว็บไซต์ของเราอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ
 3. Bảo trì hệ thống đang diễn ra trên trang web của chúng tôi
 4. 我们的网站正在进行系统维护
 5. 我們的網站正在進行系統維護
 6. Our Website is Currently Under Maintenance

Sistem Pemeliharaan

Website kami sedang melangsungkan pemeliharaan sistem dari pukul 12:15-14:15 (GMT+8), Anda tidak akan dapat mengakses website kami selama periode tersebut. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

img
 1. CN +862180246368
 2. Indo 007 8033218368
 3. TH 001 8008525368
 4. VN +84844582368

การปรับปรุงระบบ

บริษัทจะทำการปรับปรุงระบบตั้งแต่เวลา 12:15-14:15 (GMT+8) ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้. ที่นี้หากคุณมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าที่

img
 1. China +862180246368
 2. Indonesia 007 8033218368
 3. Thailand 001 8008525368
 4. Vietnam +84844582368

Bảo trì hệ thống

Công ty sẽ là 12:15-14:15 (GMT+8) để duy trì hệ thống, trong khi tất cả các trang không thể được sử dụng cho bất kỳ sự bất tiện, xin vui lòng hiểu được.Nếu quý khách có thắc mắc về vấn đề này, vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng tại

img
 1. China +862180246368
 2. Indonesia 007 8033218368
 3. Thailand 001 8008525368
 4. Vietnam +84844582368

系统维护中

本公司将于12:15-14:15 (GMT+8)对系统进行维护,期间所有网页无法使用,不便之处,敬请谅解。若有任何疑问,可联系我们的客服中心。

img
 1. China +862180246368
 2. Indonesia 007 8033218368
 3. Thailand 001 8008525368
 4. Vietnam +84844582368

系統維護中

本公司將于12:15-14:15 (GMT+8)對系統進行維護,期間所有網頁無法使用,不便之處,敬請諒解。若有任何疑問,可聯繫我們的客服中心。

img
 1. China +862180246368
 2. Indonesia 007 8033218368
 3. Thailand 001 8008525368
 4. Vietnam +84844582368

System Maintenance

Our website is under maintenance from 12:15-14:15 (GMT+8) ,you will not be able to access our website during this period. Apologize for any inconvenience caused.

img
 1. China +862180246368
 2. Indonesia 007 8033218368
 3. Thailand 001 8008525368
 4. Vietnam +84844582368